Betaling

Betaling sker månedsvis forud. Beløbet skal være til disposition på min bankkonto sidste bankdag i måneden.

Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes forud og direkte til jeres bankkonto. I betaler ikke skat af tilskuddet – jeg skal betale skat af min løn. Lønnen reguleres løbende (1. januar) og dækker ferie, fridage og sygdom. Dvs. at der betales fuld pris, også i ferieperioder. Der betales i alle 12 måneder.

Er der ikke indbetalt løn til mig til tiden, kan jeg først passe jeres barn igen, når der er indbetalt penge på min konto.

Prisen gælder fra 1. januar 2023
pris:                             kr. 8.850,-

der ydes tilskud fra kommune.

Min pris er inklusiv
Mad og drikke
Skumklude og vådservietter
Håndklæder, vaskeklude og hagesmækker
Barnevogn, dyne, pude, sele og betræk
Autostole og cykelhjelme
Inotyol (til røde numser) og kuldecreme (til kinderne)
Udflugter og musikskole
Solcreme til eftermiddagen, I smører selv hjemmefra i sommerhalvåret.

Ledige pladser

En fremtidig plads kan reserveres for kr. 2.000,-. Beløbet modregnes første betalingsmåned, når barnet starter. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis reservationen fortrydes inden opstart.

Der modtages kun børn fra Slagelse kommune i Natur-loppen.

Forsikring

I som forældre skal tegne en fritids- og ulykkesforsikring på jeres barn. Den dækker udenfor hjemmet i det tilfælde, at barnet kommer til skade eller forvolder skade.

Åbningstid

Mandag til torsdag kl. 6.30 – 16.15.
Fredag kl. 6.30 – 16.00.

Hvert barn kan max bruge 48 timer om ugen.

Det er vigtigt, at jeg har tider på jeres barn minimum 14 dage frem, samt at aflevering og afhentningen passer overens med de tider I har skrevet, så jeg kan planlægge min hverdag. Hvis I retter til senere afhentning indenfor 14 dage, vil jeg gerne informeres.

Ydertiderne er kun i forbindelse med job.

Jeg kan altid kontaktes på sms, men senest til kl. 21.

Aftaler omkring pasningsforløbet

Alle børn skal være her senest kl. 9 eller det tidspunkt der står på ugetavlen i bryggers. Hvis I kommer på afgangstiden, skal barnet være omklædt i det tøj de skal have på til turen.

Aflevering efter kl. 9 aftales med mig.

  • En plads hos mig giver mig ret til:
  • At jeg må fotografere jeres barn, lægge billederne ud på min hjemmeside og på Facebook samt på instagram.
  • At jeg må køre med jeres barn på cykel, fastspændt og bærer cykelhjelm.
  • At jeg må køre med jeres barn i min bil, fastspændt i godkendt autostol.
  • At jeg må lægge jeres barn i barnevogn og sove i godkendt sele, også efter at de fyldt 2 år.

Ferie

Jeg afholder årligt 6 ugers ferie, samt 7  feriefridage.

Jeg har lukket i weekender og på helligdage.

Lukkedage

 Grundlovsdagen og dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Fra den 23. december – til og med den 2. januar.

Kursus

Jeg kan være på kursus i max 3 dage på et år – enten sammenhængende eller enkeltdage. Det er ud over min ferie.

Sygdom

Barnet må ikke komme i privat pasningsordning, hvis almentilstanden er dårlig og barnet ikke kan følge den daglige rytme. Ved feber, opkast eller diarré. Ved ubehandlet øjenbetændelse, barnet skal være i behandling mindst 1 døgn.

Hvis barnet er sygt, meddeles det hurtigst muligt og inden kl. 9.

Ved raskmelding skal det ske dagen før, senest kl. 20 og gerne via sms.

Hvis jeg bliver syg
kontakter jeg jer hurtigst muligt, samt raskmelder mig dagen før, senest kl. 20.

Gæstepleje

Der tilbyde ikke gæstepleje i Natur-loppen.

Det er jer som forældre, der selv skal sørge for pasning af eget barn, ved min ferie/sygdom/kursus.