Betaling

Betaling sker månedsvis forud. Beløbet skal være til disposition på min bankkonto sidste bankdag i måneden.

Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes forud og direkte til jeres bankkonto. I betaler ikke skat af tilskuddet – jeg skal betale skat af min løn. Lønnen reguleres løbende (1. januar) og dækker ferie, fridage og sygdom. Dvs. at der betales fuld pris, også i ferieperioder. Der betales i alle 12 måneder.

Prisen gælder fra 1. januar 2024
Pris: Kr. 9.250,-.
Der ydes tilskud fra kommune.

Ledige pladser

En fremtidig plads kan reserveres for kr. 2.000,-. Beløbet modregnes første betalingsmåned, når barnet starter. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis reservationen fortrydes inden opstart.

Der modtages kun børn fra Slagelse kommune i Natur-loppen.

Forsikring

I som forældre skal tegne en fritids- og ulykkesforsikring på jeres barn. Den dækker udenfor hjemmet i det tilfælde, at barnet kommer til skade eller forvolder skade.

Åbningstid

Mandag til torsdag kl. 6.30 – 16.15.
Fredag kl. 6.30 – 15.30.

Hvert barn kan max. bruge 48 timer om ugen.

Ydertiderne, før 7.30 og efter 15.30, er kun i forbindelse med job.

Aftaler omkring pasningsforløbet

Alle børn skal være her senest kl. 9, medmindre vi skal ud af huset.

Aflevering efter kl. 9 aftales med mig.

Ferie

Jeg afholder årligt 6 ugers ferie, optil 7 feriefridage.

Jeg har lukket i weekender og på helligdage.

Lukkedage

Grundlovsdagen samt dagen efter Kristi Himmelfart.

De 3 dage før påske.

Fra den 23. december – til og med den 2. januar.

Kursus

Jeg kan være på kursus i max 3 dage på et år – enten sammenhængende eller enkeltdage. Det er ud over min ferie.

Sygdom

Barnet må ikke komme i privat pasningsordning, hvis almentilstanden er dårlig

Ved raskmelding skal det ske dagen før, senest kl. 20 og gerne via sms.

Hvis jeg bliver syg kontakter jeg jer hurtigst muligt, samt raskmelder mig dagen før, senest kl. 20.

Gæstepleje

Der tilbyde ikke gæstepleje i Natur-loppen.

Det er jer som forældre, der selv skal sørge for pasning af eget barn, ved min ferie/sygdom/kursus.